Upravit stránku

Máte zájem o koupi čističky vody pro domácnost? Ale nejste si jistí, jaké je správné využití čističky odpadních vodČističky odpadních vod pro domácnost jsou určené k mechanickému a biologickému čištění odpadních splaškových vod od 3 a 70 připojených obyvatel (rodinné domky, dvojdomky, domy v řadové zástavbě, hotely, provozovny).

Domovní čistička je kompletním technologickým celkem. Výstupem z domovní čističky odpadních vod je kvalitně vyčištěná voda s minimální množství stabilizovaného kalu. Výhodou čistírny odpaních vod je možnost umístit ji do bezprostřední blízkosti objektu. Čistička vody nevyžaduje žádné ochranné pásmo.

Možností, kterou jistě oceníte, je zaústění odtoku do kanalizace, zasakovat, odvést do recipientu, nebo např. akumulovat a použítk závlahám. Využití ČOV je opravdu veliké, neváhejte a pořiďte si i Vy čističku odpadních vod.
Nahoru