Upravit stránku

Chcete, aby byl provoz vašeho domu či chalupy ekologicky příznivý? Nevíte jak využít odpadní vodu? Díky čističkám odpadních vod Ekocis 1 - 70 EO splníte oba dva požadavky.

Moderní technologie umožňující čistírnám odpadních vod vyčistit odpadní vody z mytí nádobí, praní, sprch a toalet, je možná díky modernímu vybavení čističek. Hravě zvládnou přečistit vodu. Odstraní 95% záchodového papíru, tuků a jiných nečistot.

Technologie ČOV má tři fáze:

  • mechanické předčištění
  • biologické aktivní čištění
  • separace aktivního kalu
V primární komoře čističky dojde k sedimentaci hrubých nerozpuštěných látek kalu a stabilizaci kalu. Předčištěná a provzdušněná voda je pak dále vedena přes dávkovací filtr. Tady se zbaví hrubých nečistot a dále pokračuje do aktivační komory.

V aktivační nádrži dochází k čistícímu procesu. Následně na to je v dosazovací komoře separován biologický kal od vyčištěné vody. Čistá voda odtud přetéká přes přelivnou hranu. Separovaný kal je čerpán zpět do aktivační nádrže, kde dochází k jeho další aktivaci.

Využijte i vy moderních technologií pro čištění odpadníh vod.

Nahoru