Upravit stránku

Stavební a technické údaje

Účel použití:

Zařízení se používají k odvádění vod, které jsou nebo by mohly být znečištěny volnými ropnými látkami (NEL). Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny pro všechna parkoviště, čerpací stanice, autoservisy, odstavné a manipulační plochy, šrotiště a tam kde je třeba čištění dešťových vod od ropných látek.

Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším obsahem nerozpuštěných látek (NL) je nutno před odlučovač předřadit sedimentační jímku, její návrh a velikost je třeba konzultovat s výrobcem nebo projektantem. Návrh odlučovačů jejich použití, provoz a údržba vychází z ČSN EN 858 – 1 a 2. Velikostní řada odlučovačů je určena pro plochy od 50 – 10 000 m2 , větší plochy lze odvodnit přes kombinaci typových odlučovačů s rozdělovací a spojovací komorou.

Na základě zkoušek a měření je u odlučovačů v základním provedení vycházeno ze vstupní hodnoty 1000 mg NEL / litr, při tomto zatížení je garantována hodnota na odtoku 5 mg NEL / litr. Při požadavku nižších hodnot lze doplnit základní provedení o druhý stupeň čištění.

Popis zařízení:

Odlučovače lehkých kapalin OKL-EK a sorpční vpusti SV-EK jsou vyrobeny jako vodotěsné svařované polypropylenové nádrže s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru, od velikosti OLK 2/10 je zařízení doplněno o  separaci ropných látek na hladině s pomocí speciální filtrační vložky.

Odlučovače mají připravené vstupní hrdla pro připojení na pevné přívodní potrubí DN 125 - 400, sorpční vpusti jsou dodávány jako uliční vpust - voda natéká vrchem mříží. Odtok z odlučovače je zajištěn přes připravené výstupní potrubí. Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny k uložení do země.

Pro uložení do nepojížděných ploch je menší velikosti SV2/4-EK a OLK-2/4-EK možno použít jako samonosnou nádobu, do pojížděných ploch je určená k obetonování, Všechny ostatní odlučovače jsou určeny k uložení na betonové dno a obetonování .

Poklopy a mříže pro sorpční vpust jsou dodávány v základním provedení jako pochozí ,dle místních požadavků je možno dodat s poklopy nebo mříží v provedení pro pojezd vozidly se zatížením B125 nebo D400.

Odlučovače lehkých kapalin OKL-EK a sorpční vpusti SV-EK lze dodat v provedení dva pláště, meziprostor s armaturou je určen k vyplnění betonem. Tato úprava usnadní montáž a instalaci.

Stavební část:

 • Výkop pro šachtu o půdorysném rozměru viz. typová řada odlučovačů
 • Betonáž dna o tl.100 -150 mm.
 • Umístění plastové šachty na vyzrálé betonové dno zbavené ostrých výstupků a nečistot.
 • Napuštění celé nádrže vodou nebo jiné vytvoření protitlaku před zásypem nebo betonáž.
 • Připojení na připravené vstupní a výstupní potrubí kanalizace.
 • Obsyp stěn a záklopu sušším betonem. V případě, nedostatečné výšky montážního vstupu se provede jeho nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami.
 • V úrovní terénu se do betonu osadí vhodné poklopy nebo u vpusti vhodná mříž.

Funkce:

Odloučení ropných látek je vícestupňové, tj. gravitační separace ropných látek na hladině s pomocí speciální filtrační vložky, sedimentace jemných částeček a potom dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorbent.

Voda i při velmi silných deštích je na 100% dočištěna na sorpčním filtru. Při průtržích a bouřkových přívalech, kdy jsou ropné látky již splaveny a dochází k značnému naředění, je voda čištěna gravitačně s částečným dočištěním na sorpčním filtru.

Doporučená obsluha :

 • 1x za 3 měsíce kontrola a vyčištění sedimentačního prostoru s oplachem speciální filtrační vložky
 • 1x za rok vyčerpání a vyčištění vpusti od jemných sedimentů a ropných látek
 • 1x za rok výměna znečištěných filtračních segmentů a napuštění vpusti čistou vodou
Ceny držíme o 5-15 % nižší jen do 28.2. Nečekejte na zdražení a využijte časově omezenou cenovou akci. Ušetříte tisíce!

Doporučené ceny odlučovače lehkých kapalin OLK-EK a Sorpční vpust SV-EK

Výrobek
Typové označení
Sorpční vpust
SV2/4 - EK
Odlučovač
OLK2/4 - EK
Odlučovač
OLK2/10 - EK
Rozměr (mm)1000/750/11001200/750/10001800/800/1300
Montážní vstup (mm)600/600/200600/600/3002 ks 600/600/300
Přítok (DN)Mříž125150
Odtok (DN)125125150
Hmotnost bez poklopů (kg)80100220
Jmenovitý průtok (l/s)222
Maximální průtok (l/s)4410
znečištěná plocha (m2)50 - 30050 - 300300 - 1000
Znečištění přítok (mg NEL/l)100010001000
Kvalita odtok (mg NEL/l)555
Základní cena (Kč)18.450,-
20.500,-
21.591,-
23.990,-
34.191,-
37.990,-
Pochozí poklop-V ceněV ceně
Poklop s rámem B125Mříž 3 200,- / 1 ks2 500,- / 1ks2 500,- / 1ks
Poklop s rámem D400Mříž 4 500,- / 1 ks4 200,- / 1ks4 200,- / 1ks
Provedení dva pláště5 230,-5 920,-9 572,-
Prodloužení montáž.vstupu360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks
E-shopOBJEDNATOBJEDNATOBJEDNAT
Výrobek
Typové označení
Odlučovač
OLK5/20 - EK
Odlučovač
OLK10/50 - EK
Odlučovač
OLK20/100 - EK
Rozměr (mm)2500/1000/13003500/1500/15004500/2000/1800
Montážní vstup (mm)3 ks 600/600/5004 ks 600/600/5006 ks 600/600/500
Přítok (DN)200315400
Odtok (DN)200315400
Hmotnost bez poklopů (kg)320480900
Jmenovitý průtok (l/s)51020
Maximální průtok (l/s)2050100
Znečištěná plocha (m2)600 – 20001300 – 50004500 - 10000
Znečištění přítok (mg NEL/l)100010001000
Kvalita odtok (mg NEL/l)555
Základní cena (Kč)53.991,-
59.900,-
81.891,-
90.990,-
174.591,-
193.990,-
Pochozí poklopV ceněV ceněV ceně
Poklop s rámem B1252 500,- / 1ks2 500,- / 1ks2 500,- / 1ks
Poklop s rámem D4004 200,- / 1ks4 200,- / 1ks4 200,- / 1ks
Provedení dva pláště12 886,-21 086,-33 134,-
Prodloužení montáž.vstupu360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks
E-shopOBJEDNATOBJEDNATOBJEDNAT

Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.

 • Větší velikosti lze dodat kombinací typových odlučovačů s doplněním o rozdělovací a spojovací komoru.
 • Při požadavku nižších hodnot na odtoku z odlučovače lze doplnit základní provedení o sedimentační komoru nebo o druhý stupeň čištění.
 • Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším obsahem nerozpuštěných látek (NL) je nutno před odlučovač předřadit sedimentační jímku.
 • Větší velikosti lze dodat kombinací typových odlučovačů s doplněním o rozdělovací a spojovací komoru.
 • Při požadavku nižších hodnot na odtoku z odlučovače lze doplnit základní provedení o sedimentační komoru nebo o druhý stupeň čištění.
 • Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším obsahem nerozpuštěných látek (NL) je nutno před odlučovač předřadit sedimentační jímku.

Fotogalerie

Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
1
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
2
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
3
Nahoru