V odolných a bezpečných polypropylenových nádržích uchováte nejen kapalné, ale také sypké materiály včetně chemikálií. Nádrže splňují normy pro styk s vodou a potravinami. Každý vyrobený kus pečlivě testujeme.

Díky plastové konstrukci tyto jímky nepodléhají korozi, jsou cenově dostupné, manipulace s nimi je snadná a osazení bezproblémové. Není nutné o ně nijak speciálně pečovat, a přesto spolehlivě slouží celá léta.

Co můžete v polypropylenové nádrži uskladnit

Plastové nádrže přizpůsobíme přesně po jejich účel. Vyrobíme je v daném tvaru a rozměru, opatříme je technologickými přepážkami, otvory pro napojení potrubí, víkem a dalšími komponenty. Standardně dodáváme nádrže otevřené nebo se záklopy s výztuhami a montážními vstupy pro zakopání do země.

Jak na osazení plastové nádrže

Usazování nádrže byste měli věnovat patřičnou pozornost. Z provozních důvodů jsou totiž nádrže čas od času vyprazdňovány, a tak není vytvořen protitlak k tlaku zeminy. Při špatném usazení pak může dojít k deformaci, nebo dokonce ke zničení celé nádrže. Nedoporučujeme manipulovat s nádrží, když je venku pod 5 °C.

Osazení pod úroveň terénu

 • Připravte stavební jámu o rozměrech odpovídajících velikosti nádrže + manipulační prostor (cca 20 cm na každé straně).
 • Na dně jámy vybetonujte základovou desku o tloušťce 10-20 cm, nejlépe zpevněnou armovací sítí. Pro nádrže typu NKL postačí zhutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 10-15 cm. Rozměry základové desky nebo podsypu odpovídají základně nádrže zvětšené na každé straně o 20 cm.
 • Usaďte nádrž na zatuhlou, vyzrálou a očištěnu základovou desku (nebo pro nádrže NKL na připravený zhutněný podsyp ve vodorovné rovině).
 • Nádrž začněte plnit vodou a současně obsypávat přesátou zeminou, pískem či štěrkopískem (to platí pro nádrže samonosné) nebo betonovat plášť nádrže (platí pro nádrže určené k obetonování). Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem (zemí nebo betonem dle typu nádrže) nemá překročit 30 cm.

Nádrže k obetonování (typy NK-EK a N-EK) o objemu nad 3 m3

 • Plášť obetonujte do úrovně stropní desky a po zatuhnutí odlijte železobetonovou stropní desku (strop nádrže podepřete trámky).
 • Vybetonujte vstupní šachtu a osaďte poklop.
 • Po zaschnutí a vyzrání betonu je možné vodu z nádrže odčerpat.
 • Vykopanou zeminou zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.

Záklopy z polypropylenu

 • Zakrytí nádrže (z polypropylenu) je pochozí max. 150 kg.
 • Zakrytí nádrže zajistěte snadno odnímatelným krytem. Doporučená velikost šachetního nástavce a poklopu je 75×25, popř. 60×60×25 cm pro nádrže NKL 75×50 cm. Tímto je dána maximální výška nadloží, vyšší nástavec vám vyrobíme po dohodě.
 • Při nebezpečí spodní vody je nutno nádrž upravit proti spodní vodě, např. límcem proti vztlaku, atypickými výztuhami apod.

Typové nádrže a žumpy NKL - EK

  Objem (m3) Průměr (mm) Délka (mm) Výška (mm) Cena (bez DPH) E-shop
NKL4-EK 4,1 1600 2400 2100 18 500,- OBJEDNAT
NKL6-EK 6,1 1600 3200 2100 24 500,- OBJEDNAT
NKL8-EK 8,0 1600 4200 2100 32 000,- OBJEDNAT
NKL10-EK 10,0 1600 5200 2100 41 200,- OBJEDNAT

Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti