Upravit stránku

Odlučovače lehkých kapalin využijete tehdy, když odvádíte vodu znečištěnou volnými ropnými látkami (NEL). Nejčastěji se jedná o parkoviště, čerpací stanice, autoservisy odstavné a manipulační plochy, šrotiště a podobné provozy.

Odloučení ropných látek je vícestupňové - spočívá v gravitační separaci ropných látek na hladině za pomoci speciální filtrační vložky, sedimentaci jemných částeček a poté v dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde se ropné látky vážou na vláknitý sorbent.

Potřebujete pro svůj provoz odlučovač ropných látek? Zjistěte jeho cenu.

Konstrukce odlučovačů lehkých kapalin OLK-EK

Odlučovače lehkých kapalin OKL-EK a sorpční vpusti SV-EK svařujeme z polypropylenových desek. Jsou to vodotěsné nádrže s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru. Od velikosti OLK 2/10 doplňujeme nádrž o separaci ropných látek na hladině s pomocí speciální filtrační vložky.

Odlučovače lehkých kapalin
 • Součástí odlučovačů je vstupní hrdlo pro připojení na pevné přívodní potrubí DN 125 - 400.  Sorpční vpusti dodáváme jako uliční vpust, kdy voda natéká vrchem mříží. Odtok zajišťuje připravené výstupní potrubí.
 • Poklopy a mříže pro sorpční vpust dodáváme v základním provedení jako pochozí. Dle místních požadavků vám můžeme dodat odlučovače s poklopy nebo mříží v provedení pro pojezd vozidly se zatížením B125 nebo D400.
 • Menší odlučovače SV2/4-EK a OLK-2/4-EK uložené v nepojížděných plochách můžeme použít jako samonosné nádoby. Do pojížděných ploch je nutné obetonování. Ostatní odlučovače jsou určené k uložení na betonové dno a obetonování.
 • Odlučovače lehkých kapalin OKL-EK a sorpční vpusti SV-EK lze dodat v provedení dva pláště, kdy je meziprostor s armaturou určen k vyplnění betonem. Tato úprava vám usnadní montáž a instalaci.

Pomůžeme vám i se složitějším řešením

Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším obsahem nerozpuštěných látek (NL) je nutné před odlučovač předřadit sedimentační jímku, její návrh a velikost je třeba konzultovat s výrobcem nebo projektantem. Návrh odlučovačů jejich použití, provoz a údržba vychází z ČSN EN 858 - 1 a 2. Velikostní řada odlučovačů je určena pro plochy od 50 - 10 000 m2, větší plochy lze odvodnit přes kombinaci typových odlučovačů s rozdělovací a spojovací komorou.

Na základě zkoušek a měření je u odlučovačů v základním provedení vycházeno ze vstupní hodnoty 1000 mg NEL / litr. Při tomto zatížení je garantována hodnota na odtoku 5 mg NEL / litr. Při požadavku nižších hodnot lze doplnit základní provedení o druhý stupeň čištění.

Stavební část

 • Výkop pro šachtu o půdorysném rozměru viz typová řada odlučovačů.
 • Betonáž dna o tloušťce 100 -150 mm.
 • Umístění plastové šachty na vyzrálé betonové dno zbavené ostrých výstupků a nečistot.
 • Napuštění celé nádrže vodou nebo jiné vytvoření protitlaku před zásypem nebo betonáž.
 • Připojení na připravené vstupní a výstupní potrubí kanalizace.
 • Obsyp stěn a záklopu sušším betonem. V případě, nedostatečné výšky montážního vstupu se provede jeho nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami.
 • V úrovní terénu se do betonu osadí vhodné poklopy nebo u vpusti vhodná mříž.

Doporučená obsluha :

 • 1× za 3 měsíce kontrola a vyčištění sedimentačního prostoru s oplachem speciální filtrační vložky.
 • 1× za rok vyčerpání a vyčištění vpusti od jemných sedimentů a ropných látek.
 • 1× za rok výměna znečištěných filtračních segmentů a napuštění vpusti čistou vodou.

Doporučené ceny odlučovače lehkých kapalin OLK-EK a Sorpční vpust SV-EK

Ceny držíme o 5-7 % nižší jen do 28.2. Nečekejte na zdražení a využijte časově omezenou cenovou akci. Ušetříte tisíce!
 • Vpust SV2/4 - EK a odlučovače OLK2/4 - EK a OLK2/10 - EK
  Výrobek
  Typové označení
  Sorpční vpust
  SV2/4 - EK
  Odlučovač
  OLK2/4 - EK
  Odlučovač
  OLK2/10 - EK
  Rozměr (mm)1000/750/11001200/750/10001800/800/1300
  Montážní vstup (mm)600/600/200600/600/3002 ks 600/600/300
  Přítok (DN)Mříž125150
  Odtok (DN)125125150
  Hmotnost bez poklopů (kg)80100220
  Jmenovitý průtok (l/s)222
  Maximální průtok (l/s)4410
  Znečištěná plocha (m2)50 - 30050 - 300300 - 1000
  Znečištěný přítok (mg NEL/l)100010001000
  Kvalita odtok (mg NEL/l)555
  Základní cena (Kč)27 100,-26 400,-41 800,-
  Pochozí poklop-V ceněV ceně
  Poklop s rámem B125Mříž 3 200,- / 1 ks2 500,- / 1ks2 500,- / 1ks
  Poklop s rámem D400Mříž 4 500,- / 1 ks4 200,- / 1ks4 200,- / 1ks
  Provedení dva pláště5 230,-5 920,-9 572,-
  Prodloužení montáž.vstupu360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks
  E-shopOBJEDNATOBJEDNATOBJEDNAT

  Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.

 • Odlučovače OLK5/20 - EK, OLK10/50 - EK a OLK20/100 - EK
  Výrobek
  Typové označení
  Odlučovač
  OLK5/20 - EK
  Odlučovač
  OLK10/50 - EK
  Odlučovač
  OLK20/100 - EK
  Rozměr (mm)2500/1000/13003500/1500/15004500/2000/1800
  Montážní vstup (mm)3 ks 600/600/5004 ks 600/600/5006 ks 600/600/500
  Přítok (DN)200315400
  Odtok (DN)200315400
  Hmotnost bez poklopů (kg)320480900
  Jmenovitý průtok (l/s)51020
  Maximální průtok (l/s)2050100
  Znečištěná plocha (m2)600 – 20001300 – 50004500 - 10000
  Znečištění přítok (mg NEL/l)100010001000
  Kvalita odtok (mg NEL/l)555
  Základní cena (Kč)66 000,-100 100,-213 400,-
  Pochozí poklopV ceněV ceněV ceně
  Poklop s rámem B1252 500,- / 1ks2 500,- / 1ks2 500,- / 1ks
  Poklop s rámem D4004 200,- / 1ks4 200,- / 1ks4 200,- / 1ks
  Provedení dva pláště12 886,-21 086,-33 134,-
  Prodloužení montáž.vstupu360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks360,- / 10cm / 1ks
  E-shopOBJEDNATOBJEDNATOBJEDNAT

  Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.

 • Větší velikosti lze dodat kombinací typových odlučovačů s doplněním o rozdělovací a spojovací komoru.
 • Při požadavku nižších hodnot na odtoku z odlučovače lze doplnit základní provedení o sedimentační komoru nebo o druhý stupeň čištění.

Podívejte se, jaké vyrábíme odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
1
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
2
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
Odlučovače lehkých kapalin
3
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti