Upravit stránku

Osazení přečerpávacích stanic

  • Přečerpání u objektů, kde je v obci nebo její části zbudována tlaková   kanalizace.
  • Přečerpání u objektů, kde spádové poměry nedovolily připojení na spádovou  kanalizaci.
  • Přečerpání splaškové vody na kanalizačních větvých ze stavebních nebo investičních důvodů.
  • Přečerpání ze sklepů,suterénů ap.do čistíren, septiků nebo jímek.
Nahoru