Upravit stránku

Přečerpávací stanice a jímky vám pomohou vyřešit problémy s napojením na kanalizaci. Nabízíme vám 2 typy přečerpávacích stanic - gravitační a tlakové. Oba systémy jsou plně automatické a plovákové spínače hlídají výšku hladiny. 

Přečerpávací stanice a jímky Ekocis nevyžadují obetonování a jejich instalace je díky tomu nenáročná a rychlá.

Přečerpávací stanice a jímky vyrábíme od objemu 0,8 m3 do 1,3 m3.

Kde využijete přečerpávací stanici

  • Přečerpání u objektů, kde je v obci nebo její části zbudována tlaková kanalizace.
  • Přečerpání u objektů, kde spádové poměry nedovolily připojení na spádovou kanalizaci.
  • Přečerpání splaškové vody na kanalizačních větvích ze stavebních nebo investičních důvodů.
  • Přečerpání ze sklepů, suterénů do čistíren, septiků nebo jímek.
  • Čerpadlo pro přečerpávací stanici
  • Čerpadlo pro přečerpávací stanici
  • Jímka svařovaná z PP desek
  • Detail přečerpávací stanice
Nahoru