Upravit stránku

Stručný postup pro osazení do terénu

Čerpací stanice jsou z provozních důvodů v určitých intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z tohoto důvodu je třeba věnovat způsobu osazení velkou pozornost, neboť při nedodržení postupu by mohlo dojít k deformaci nebo destrukci čerpací stanice. Vhodný způsob osazení do terénu např. při výskytu spodní vody nebo podle druhu provedení čerpací stanice konzultujte s výrobcem. Nedoporučuje se manipulace s čerpací stanicí pod teplotou 5°C.

Stavební připravenost a osazení čerpací stanice vod pod úroveň terénu

  • Vykopání stavební jámy včetně potrubí (rozměry jsou dány velikostí čerpací stanice zvětšené o manipulační prostor).
  • Na dně jámy proveďte vodorovnou základovou desku z betonu tloušťky 200 mm zpevněnou armovací sítí. Rozměry základové desky jsou dány rozměry čerpací stanice zvětšené na každé straně o 200 mm.
  • Usaďte čerpací stanici na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.
  • Čerpací stanici začněte plnit vodou a současně obsypávat (přesátou zeminou) nebo betonovat plášť čerpací stanice. Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem (betonem) nemá překročit 300 mm.

Pro nesamonosné nebo pojezdové provedení:

  • Plášť obetonujte do úrovně stropní desky a po zatuhnutí odlijte železobetonovou stropní desku (strop čerpací stanice je nutno podepřít trámky).
  • Vybetonujte vstupní šachtu a osaďte poklop,
  • po zaschnutí a vyzrání betonu je možné vodu odčerpat,
  • vykopanou zeminou zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.

Návod k použití

Čerpací stanice odpadních vod se osazuje tam, kde není možné přímé připojení na kanalizaci (výškové rozdíly.)

Čerpací stanice jsou určeny pouze na odpadní splaškovou vodu.

Nepoužívejte jinak!

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti