Upravit stránku

Biologické filtry skvěle splní svou funkci zejména u objektů s nepravidelnou produkcí odpadní vody. Pro vyšší účinnost čištění kombinujte biologický filtr s čističkou odpadních vod nebo tříkomorovým septikem.

Pak můžete přečištěnou vodu vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky a využívat v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Jak funguje septik nebo ČOV v kombinaci s biologickým filtrem

Biologický filtr vyrábíme jako samostatnou plastovou nádrž. Pokud tedy zvolíte kombinaci s ČOV nebo septikem, počítejte s tím, že budete mít v zemi dvě nádrže. Jsou samonosné, tudíž nevyžadují obetonování a jejich usazení do terénu je snazší.
Kombinace biologického filtru se septikem nebo ČOV

Přečištěná voda z ČOV nebo septiku natéká přes filtrační koše do biologického filtru. Koše jsou uložené ve střední části nádrže a jsou neustále zaplavené. Postupně se obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění.

Jednou za 6 měsíců pak doporučujeme filtr zkontrolovat a kalovým čerpadlem případně odčerpat biomasu zpět do ČOV nebo septiku. O finální dočištění se pak stará jemná filtrační vložka, která zachytí zbytkové nečistoty.

Postup usazení biologického filtru

Pro usazení biologického filtru do země proveďte stavební jámu, která bude mít průměr o 20 cm větší než průměr nádrže a hluboká v závislosti na hloubce přívodního potrubí. Dno jámy vybetonujte do roviny, minimální tloušťka je 10 cm. 

Nádrž usaďte do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodu nádrže, a to pískem, nebo vytěženou zeminou o menší zrnitosti. V případě vysoké hladiny spodní vody je nutné nádrž obetonovat. Tento postup s námi vždy prosím konzultujte. Biologický filtr je uzavřen pochozím poklopem.

Základní provedení nádrží není pojezdné, proto dodržujte odstup od kraje nádrží, a to minimálně 1,5 m od pojížděné plochy nebo komunikace. Pojezdné provedení s námi konzultujte.

Výhody biologických filtrů:

  • minimální nároky na prostor,
  • možnost trvalého či přerušovaného provozu,
  • snadná a rychlá instalace,
  • minimální náklady na provoz,
  • jednoduchá obsluha a údržba.

Typová řada biologických filtrů BF –EK

TypPočetObjemRozměryHmotnostAkční cena (bez DPH)E-shop
 EoUžitný m3DVVtVnVoKg 
BF1-EK2-61,21,02,00,71,31,258019 500,-OBJEDNAT
BF2-EK6-102,01,32,00,71,31,2510522 700,-OBJEDNAT
BF3-EK10-143,01,62,00,71,31,2514029 900,-OBJEDNAT
BF4-EK14-184,01,852,00,71,31,2518036 800,-OBJEDNAT
BF5-EK18-224,72,02,00,71,31,2522043 100,-OBJEDNAT

Vt ...0,7 m platí pro standardní provedení
Vt nad 0,7 možné za příplatek po dohodě s výrobcem

Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.

Kvalita vyčištěné odp. vody na odtoku v kombinaci s čistírnou odpadních vod EK-S

Dosahované hodnoty vyčištěné odpadní vody na odtoku při správně provozované čistírně a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

UkazatelDosahované jednotkypm
BSK5Pod 15 mg/l15 mg/l20 mg/l
CHSKPod 80 mg/l90 mg/l100 mg/l
NLPod 15 mg/l15 mg/l20 mg/l

 

Kvalita vyčištěné odp. vody na odtoku v kombinaci se septikem SK-EK

Dosahované hodnoty vyčištěné odpadní vody na odtoku při správně provozovaném septiku a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

UkazatelDosahované jednotkypm
BSK5Pod 25 mg/l30 mg/l40 mg/l
CHSKPod 100 mg/l120 mg/l150 mg/l
NLPod 20 mg/l30 mg/l40 mg/l

Biologické filtry od EKOCIS splňují:

  • ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"
  • ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
  • Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.

Soubory ke stažení

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti