Upravit stránku
Biologická pěna (vláknité bytnění aktivovaného kalu) – stav v biocenóze aktivovaného kalu na ČOV, kdy dojde k přemnožení mikroorganismů ve tvaru dlouhých vláken na úkor mikroorganismů tvořících kompaktní vločky. Dlouhá vlákna se propletou a vytvoří síť, ve které se poté zachytávají mikrobublinky vzduchu z aerace. To způsobí tvorbu pěny na hladině aktivační nádrže. Příčinou jsou nejen estetické, ale i mechanické problémy a v limitním případě dokonce přetékat z nádrží ven.
Nahoru