Upravit stránku
Biologický filtr – slouží k dočištění odpadních vod za septikem. Předčištěná voda natéká přes filtrační koše do filtru. Ten se postupně obaluje vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat vestavěným kalovým čerpadlem zpět do septiku.
Nahoru