Upravit stránku

Ministerstvo životního prostředí chce motivovat lidi, aby více využívali dešťovou vodu a šetřili tak nejen vodní zdroje, ale i náklady na provoz domu. Proto už 7. září spouští dotační program s názvem Dešťovka. Ministerstvo by mělo rozdělit 240 milionů korun. S podání žádosti rozhodně neváhejte - v předchozím kole byl program vyčerpán už za 28 hodin. Proto doporučujeme mít všechno dobře připravené. Pro vyplnění žádosti budete potřebovat odborný posudek, který vám rádi připravíme, kontaktujte nás.

Kdo může využít dotaci?

Dešťovka pomůže všem vlastníkům i stavitelům rodinných a bytových domů určeným k trvalému bydlení, kteří chtějí lépe hospodařit s vodou. Program je rozdělený do tří kategorií, z nichž jedna je určená pro lokality postižené nedostatkem pitné vody (ministerstvo vydalo celý seznam tzv. suchých obcí) a dvě pro celou oblast ČR. Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, nezapomínejte, že její součástí je odborný posudek od dodavatele. V tomto programu neexistuje seznam certifikovaných výrobků a dodavatelů, jako tomu bylo v ostatních dotačních programech. V každé kategorii lze získat až 50% dotaci na celkové výdaje.

Dotace Dešťovka podporuje:

Jak podávat žádosti o dotaci

Program startuje 7. září v 10:00 a žádost můžete podat elektronicky na oficiálních stránkách Dešťovky nebo na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP (osobně či na základě plné moci). Žádost lze podat ještě před samotnou realizací, v průběhu i po jejím skončení. Aby byl výdaj považován za způsobilý, musíte ho uskutečnit po 27. dubnu 2017 a zároveň nesmí být v okamžiku podání žádosti starší než 1 rok. Rozhodují data na předkládaných dokladech. Příklad: Pokud si koupíte akumulační nádrž v únoru 2017 a v červnu 2017 jste ji zabudovali a zprovoznili celý systém, budou vám uznány pouze výdaje za materiál a služby v červnu.

Základem žádosti je odborný posudek, který vám vypracujeme my, pokud si vyberete jeden z našich dešťových programů. Cena posudku je 6 500 Kč bez DPH (2× tištěná verze s autorizací, elektronická verze) + 100 Kč bez DPH za poštovné. Rozhodnutí, jestli na dotaci máte nárok, či nikoliv, obdržíte do 3 týdnů.

Podklady potřebné pro odborný posudek:

 • svody ze střechy (poloha, počet)
 • vedení ležaté dešťové kanalizace
 • výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo
 • informace o investorovi (email, telefon)
 • počet osob žijících v domě
 • počet připojovaných WC v domě, poloha (patro, umístění)
 • krytina a sklon střechy (v případě různých sklonů a krytin, prosíme definovat jednotlivě)
 • plocha (průměr) střešní roviny (v případě různých ploch, prosíme definovat jednotlivě)
 • plocha možná k zálivce
 • poloha jímky (zákres do nějaké situace)
 • trasa napojení recirkulované vody na splachování a dopouštění pitné vody do jímky (zákres do nějaké situace)
 • způsob likvidace přebytků dešťové vody (vsak, kanalizace, vodoteč – není posudkem řešeno, jen se konstatuje)

Patří vaše bydliště mezi suché obce? Stáhněte si tento seznam

Nahoru