Ministerstvo životního prostředí podporuje lidi, aby více využívali dešťovou vodu a šetřili tak nejen vodní zdroje, ale i náklady na provoz domu. Proto už od 7. září 2017 běží dotační program s názvem Dešťovka. Ministerstvo rozdělí 240 milionů korun. S podáním žádosti rozhodně neváhejte. Doporučujeme mít všechno dobře připravené. Pro vyplnění žádosti budete potřebovat odborný posudek, který vám rádi připravíme, kontaktujte nás.

Kdo může využít dotaci?

Dešťovka pomáhá všem vlastníkům i stavitelům rodinných a bytových domů určeným k trvalému bydlení, kteří chtějí lépe hospodařit s vodou. Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, nezapomínejte, že její součástí je odborný posudek od dodavatele. V tomto programu neexistuje seznam certifikovaných výrobků a dodavatelů, jako tomu bylo v ostatních dotačních programech. V každé kategorii lze získat až 50% dotaci na celkové výdaje. Od října 2018 se přiznává i proměnná část dotace, pokud použijete nestandardní zařízení, jako je třeba využití stávajících podzemních jímek. Zároveň se ale upravuje způsobilost výdajů na práce svépomocí (za způsobilý výdaj lze považovat nákup materiálu). 

Dotace Dešťovka podporuje:

Akumulaci vody pro zalévání zahrady

O dotaci na akumulační nádrž pouze pro zálivku mohou žádat všechny obytné domy v ČR. Akumulační nádrž musí mít objem větší než 2 m3. Systém se skládá z filtrace srážkové vody, akumulační nádoby a automatické vodárny. U nás můžete tento systém pořídit od 19 539 Kč.

Akumulaci vody pro zalévání a splachování WC

Dotace až 30 000 Kč pro domy po celé ČR, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání, ale i na splachování WC. Voda z akumulační nádrže přechází do WC přes řídicí jednotku v domě, která přepíná srážkovou a městskou vodu.

Využití přečištěné odpadní a srážkové vody v domě

Nejsložitější systém využívá jak dešťovou, tak přečištěnou odpadní vodu. Na pořízení je nejnákladnější, proto na něj můžete získat až 60 000 Kč a 10 000 na projektovou přípravu. Tento systém je však nejúspornější.

Podpora pro chaty a chalupy

O dotace často žádají také vlastníci rekreačních objektů, proto novela zákona myslí i na ně. Za podmínky, že vlastník nebo stavebník rekreačního objektu dokáže, že v něm trvale bydlí, má nárok na dotaci. 

Jak podávat žádosti o dotaci

Program odstartoval 7. září 2017 a žádost můžete podat elektronicky na oficiálních stránkách Dešťovky nebo na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP (osobně či na základě plné moci). Žádost lze podat ještě před samotnou realizací, v průběhu i po jejím skončení. Aby byl výdaj považován za způsobilý, musíte ho uskutečnit po 27. dubnu 2017 a zároveň nesmí být v okamžiku podání žádosti starší než 1 rok. Rozhodují data na předkládaných dokladech. Příklad: Pokud si koupíte akumulační nádrž v únoru 2017 a v červnu 2017 jste ji zabudovali a zprovoznili celý systém, budou vám uznány pouze výdaje za materiál a služby v červnu. U novostaveb se nově prodlužuje délka realizace z 12 na 24 měsíců.

Základem žádosti je odborný posudek, který vám vypracujeme my, pokud si vyberete jeden z našich dešťových programů. Cena posudku je 8 000 Kč bez DPH (2× tištěná verze s autorizací, elektronická verze) + 200 Kč bez DPH za poštovné. Rozhodnutí, jestli na dotaci máte nárok, či nikoliv, obdržíte do 3 týdnů.

Podklady potřebné pro odborný posudek:

 • svody ze střechy (poloha, počet)
 • vedení ležaté dešťové kanalizace
 • výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo
 • informace o investorovi (email, telefon)
 • počet osob žijících v domě
 • počet připojovaných WC v domě, poloha (patro, umístění)
 • krytina a sklon střechy (v případě různých sklonů a krytin, prosíme definovat jednotlivě)
 • plocha (průměr) střešní roviny (v případě různých ploch, prosíme definovat jednotlivě)
 • plocha možná k zálivce
 • poloha jímky (zákres do nějaké situace)
 • trasa napojení recirkulované vody na splachování a dopouštění pitné vody do jímky (zákres do nějaké situace)
 • způsob likvidace přebytků dešťové vody (vsak, kanalizace, vodoteč – není posudkem řešeno, jen se konstatuje)
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti