Upravit stránku
Hydrogeologický posudek – podklad územního a stavebního řízení pro povolení vypouštění odpadních vod do podzemních vod nebo pro zasakování.  
Nahoru