Upravit stránku
Označení CE – potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU. Výrobce prohlašuje, že jeho produkt splňuje všechny právní požadavky označení CE a lze ho prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru.
Nahoru