Upravit stránku
Projekt vodního díla – jestliže bude vyčištěná voda z čistírny vypouštěna do povrchových vod, nebo bude zasakována, jedná se o vodní dílo. Součástí žádosti o povolení ČOV musí být v takovém případě projekt vodního díla ve dvou vyhotoveních.
Nahoru