Upravit stránku
Separace aktivního kalu – dochází k ní v dosedací komoře ČOV. Separovaný a zahuštěný kal je ze šikmého dna dosazovací nádrže čerpán za pomoci vzduchového čerpadla do aktivační nádrže, kde dochází k jeho opětné aktivaci.
Nahoru