Vodní dílo – každá stavba, která slouží k zadržování, jímání, vedení nebo jinému nakládání s povrchovou vodou. Vodní dílo je definované v zákoně č. 254/2001 §55. Jde zejména o:

  • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
  • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  • stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů

Ke každému vodnímu dílu musí být vyhotoven projekt vodního díla, který je součástí žádosti o povolení ČOV. Tyto projekty se podrobují přísným standardům, aby se minimalizoval negativní dopad na životní prostředí.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti