Vypouštění do podzemních vod – způsob nakládání s vyčištěnou odpadní vodou. Během tohoto procesu se voda z čistíren odpadních vod nebo jiných zpracovatelských zařízení uvolňuje zpět do podzemí. Děje se tak za pomoci různých zařízení, jako jsou vsakovací studny, rýhy, jámy a podobně. Je však důležité mít vždy hydrogeologický posudek, Čištěná voda musí splňovat předepsané standardy kvality vody, aby bylo možné zajistit, že vypouštění nebude negativně ovlivňovat životní prostředí nebo lidské zdraví. Proto je důležité mít vždy hydrogeologický posudek, v kterém najdete informace o vlastnostech podloží.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti