Upravit stránku
Vypouštění do podzemních vod – způsob nakládání s vyčištěnou odpadní vodou, vypouštění do přímého zásaku - vsakovací studny, rýhy, jámy apod. Vždy je nutný hydrogeologický posudek.
Nahoru