Upravit stránku
Vypouštění do povrchových vod – způsob nakládání s vyčištěnou odpadní vodou, kdy je voda vypouštěna do jakéhokoliv vodního toku, případně k tomu určené kanalizace.  
Nahoru