Upravit stránku
Mechanické předčištění – dochází k němu v nátokové komoře ČOV, pomocí vzduchu je tu rozmělněn papír. Část organických nečistot se udržuje ve vznosu, kde dochází k biologickému rozkladu.
Nahoru