Upravit stránku

Domácí čističky Ekocis řeší problémy s odpadní vodou v oblastech bez kanalizace. Účinnost čištění dosahuje až 97 %, díky čemuž můžete vodu nadále využívat například na zalévání zahrady. Vyrábíme několik typů ČOV od těch nejmenších pro rodinné domy, až po ty velké do bytových domů, penzionů, firem a podobně.

Naše čističky jsou certifikované a splňují i ty nejnáročnější požadavky na provoz. Pojďte se seznámit s funkcí čistírny odpadních vod.

ČOV se skládá z:

  • Samonosné plastové nádrže s vestavbami jednotlivých čisticích zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulace a bourání kalu.
  • Nádrž vyrábíme z polypropylénu (PP), náplň anaerobního filtru pak z polyetylénu (PE). Mají neomezenou životnost.
  • Menší plastové nádoby, do které se ukládá membránové vzduchové dmychadlo. Maximální vzdálenost od ČOV je 10 m.
  • Dmychadlo je napojené na elektromagnetický ventil, který zbavuje dosedací komoru přebytečného kalu.

Technologie ČOV má 3 fáze

Technologie ČOV

Při mechanickém předčištění dojde v primární komoře čističky k sedimentaci hrubých nerozpuštěných látek kalu a stabilizaci kalu.

Předčištěná a provzdušněná voda je pak dále vedena přes dávkovací filtr. Nastává biologické aktivní čištění. Tady se zbaví hrubých nečistot a dále pokračuje do aktivační komory, kde dochází k čistícímu procesu.

Následně na to je v dosazovací komoře separován biologický kal od vyčištěné vody. Čistá voda odtud přetéká přes přelivnou hranu. Separovaný kal je čerpán zpět do aktivační nádrže, kde dochází k jeho další aktivaci.

Funkce čistírny odpadních vod

Čištění odpadní vody je založené na kombinovaném působení různých anaerobních a bakteriálních kultur. Právě to je nejvhodnější průběh biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek (např. saponáty, tuky apod.). Aby však docházelo k rozkladu, musí být voda prokysličována. To zajišťují provzdušňovací elementy s vysokou aerační schopností. Jedná se vlastně o míchací systém, který vyvolá potřebnou turbulenci vody a dodá dostatečné množství kyslíku pro tvorbu bakterií.

Uspořádání čistírny umožňuje v době sníženého nebo zastaveného přítoku odpadní vody automatickou recirkulaci kalu. Nemusíte se tedy bát, že odjedete na dovolenou a ČOV přestane plnit svou funkci.

Prohlédněte si funkci ČOV ve videu

Fotogalerie čistíren odpadních vod

Čistírna odpadních vod Ekocis
Čistírna odpadních vod Ekocis
Čistírna odpadních vod Ekocis
Čistírna odpadních vod Ekocis
1
Čistička odpadních vod
Čistička odpadních vod
Čistička odpadních vod
ČOV od Ekocis
2
ČOV od Ekocis
ČOV od Ekocis
3
Nahoru