Upravit stránku

Jak jistě víte, při stavbě rodinného domu či chalupy jste jako vlastník povinni prokázat způsob likvidace domovních odpadních vod. Pro čištění vody máte hned několik možností:

Čističky odpadních vod Ekocis

Vyberete-li si se zmíněných možností moderní, ekologickou a ekonomickou variantu, kterou ČOV Ekocis 1 - 70 EO bezpochyby je, potřebujete vyřídit následující náležitosti.

Dle zákona o vodách č. 254/2001 jsou čističky odpadních vod pro rodinné domy vodní dílo a musí je povolit vodoprávní úřad. Podle vodního zákona mohou existovat dva základní způsoby nakládání s vodami, které byly vyčištěny na čističce odpadních vod.

  1. Vypouštění do povrchových vod, to je upraveno nařízením vlády 229/2007 Sb.
  2. Vypouštění do odpadních vod.

Jaké mám povinnosti, rozhodnu-li se pro ČOV?

  • vypracovat projektovou dokumentaci ČOV, 
  • na základě projektu získat povolení vodoprávní stavby,
  • po kolaudaci spustit zkušební provoz a po schválení uvést čističku do plného provozu,
  • jsou-li vypouštěné vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, doložit navíc i hydrogeologické posouzení.

Vyberte si u nás vhodnou čističku odpadních vod pro rodinné domy a my vám rádi poradíme při vyřizování potřebných náležitostí, jako je projektová dokumentace pro ČOV, stavební povolení pro ČOV a projekt.

Nahoru