Než se vrhnete na koupi, ještě zvažte, zda čističku skutečně potřebujete. Pro správný chod čističky je nutný pravidelný přítok odpadních vod. Zamýšlíte-li pořízení čističky na rekreační chalupu nebo chatu, kam jezdíte pravidelně, čistička je pro vás vhodným řešením. Pokud je vaše návštěva sporadická, s čističkou se natrápíte. Zvolte raději jiné řešení.

Na druhou stranu může být čistírna pro trvale obydlený rodinný dům prakticky jediným řešením efektivního nakládání s odpadními vodami. V minulosti se odpadní vody sváděly do jímek, nyní je tato alternativa u nově vzniklých staveb prakticky nemožná. A z důvodu finanční a administrativní zátěže přechází na čistírny i řada uživatelů těchto bezodtokových žump.

Čistírnu odpadních vod lze instalovat za těchto podmínek:

  • Bydlíte v domě v místě, kde se nemůžete napojit na obecní nebo městskou kanalizaci, která je zakončená čistírnou odpadních vod.
  • Zároveň vaše obec nebo město vybudování kanalizace v blízké době neplánuje.
  • Místo, kde zvažujete čističku uložit, nesmí být blíže než 12 m od studny. Od vaší i od té sousedovy.

Jestliže vše předešlé splňujete, je velká šance, že se vám sen o vlastní čističce splní. O dalším postupu se dočtete v našem článku Jak postupovat při povolování čističky pro rodinné domy.

Chcete vlastní čistírnu, i když je v místě bydliště splašková kanalizace? Podle platného vodního zákona nemusí být čistírna vodoprávním úřadem povolena.

Než začnete…

Než se pustíte do nákupu samotné čističky, doporučujeme vše zkonzultovat s příslušným Odborem životního prostředí, projektantem nebo výrobcem. Například příliš malá čistička (poddimenzovaná) nebo naopak velká (předimenzovaná) vám dobře sloužit nebude.

Čistírna odpadních vod je nejlevnějším řešením likvidace odpadních vod a ještě přečištěnou vodu můžete dále využít na svém pozemku pro zalévání zeleně (trávník, stromy). Mějte na paměti, že přečištěnou vodu není vhodné skladovat nebo přivádět do domu pro zpětné využití. V tomto případě je lepší volbou využití dešťové vody — inteligentní dešťový program.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti