V oblastech, kde není možné napojení na obecní kanalizaci, musí lidé řešit čištění odpadních vod svépomocí. Znamená to, že nejdříve musíte vybrat vhodný systém čištění, sehnat stavební povolení na dílo a doložit, jak budete nakládat s vyčištěnou vodou. Potom můžete jen doufat, že vodohospodářský úřad váš záměr povolí. Rozdíl mezi ČOV a septikem už znáte. V čem se ale liší ČOV a klasická jímka neboli žumpa?

Jímka – snadné pořízení, ale neustálá starost

Jímka funguje na principu akumulace odpadní vody. Je tvořena plastovou nebo betonovou bezodtokovou nádobou. K jejímu zřízení si musíte vyžádat stavební povolení. Výhodou je, že se nemusíte zabývat povolením k vypouštěním odpadních vod. Vaší povinností je však doložit, že jímka je pravidelně vyvážena a vy se tak chováte ekologicky. A právě tady často nastává kámen úrazu.

Jeden vývoz žumpy tzv. fekálem vás vyjde minimálně na 1000 Kč. A teď počítejte: 1 člověk denně produkuje asi 100 l odpadní vody. Čtyřčlenná rodina tak zaplní jímku o objemu 10 m3 (největší z naší nabídky) asi za měsíc. A to už je na rodinném rozpočtu znát, ročně vás může vývoz vyjít až na 30.000 Kč! Žumpa je tedy vhodnější do rekreačních objektů, chat a chalup, které nejsou pravidelně obývány, a jejich vývoz tudíž není tak častý.

ČOV – likvidace odpadních vod téměř bez starostí

Ano, záměrně říkáme téměř. Pořizovací cena čističky je vyšší než cena jímky a musíte doložit, jak budete s vyčištěnou odpadní vodou nakládat. Je skoro nemožné, aby vám vodoprávní úřad vydal povolení k vypouštění do podzemních vod. Další možností je vypouštění odpadní vody do povrchové kanalizace, tzv. dešťovky, kdy musíte mít povolení od vlastníka, nejčastěji obce. Pokud v místě bydliště není ani povrchová kanalizace, je možné ukládat vodu z ČOV do retenční nádrže a nadále ji využívat například na zálivku.

Největší výhodou ČOV oproti žumpám je, že jsou takřka bezúdržbové a mají až 97% účinnost. Samonosnou nádrž stačí uložit do země a zajistit přísun splaškové vody.

Závěrem:

  • Žumpu doporučujeme umístit spíše k rekreačním objektům, kde je přísun splaškové vody nepravidelný. Vyhnete se tak zazimování ČOV a vývoz žumpy vás nebude stát tolik peněz.
  • Čistička odpadních vod je vhodná zejména pro rodinné domy, trvale obývané objekty. Hravě si poradí i s větším přísunem odpadní vody. Vyčištěnou vodu navíc můžete nadále využívat.

Máte otázky ohledně čističky odpadních vod a jímky? Ptejte se nás!

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti