Upravit stránku

Správné osazení ČOV do terénu je základním předpokladem pro bezproblémové čištění odpadních vod. Nádrž ČOV je vyrobená ze svařovaných polypropylénových desek, které ve standardních podmínkách odolávají tlaku zeminy a díky tomu nepotřebují obetonování.

Při usazování čističky do terénu nezapomínejte, že musí být snadno přístupná. Teplota vody v čističce by ani v zimě neměla klesnout pod 8 °C, v opačném případě musíte nádrž ČOV zateplit.

6 pravidel, která dodržet při osazování ČOV do terénu

  • ČOV vždy ukládejte na vodorovnou betonovou desku o tloušťce 100-150 mm nejlépe vyztuženou kari sítí či jinou armaturou.
  • Nádrž musí být odvětraná kanalizačním potrubím nad úroveň nejvyššího podlaží a nesmí v nejhlubších mrazech zapříčinit zamrzání vody v ČOV.
  • Tam, kde hrozí poškození čističky spodní vodou, posuvem půdy nebo je nádrž blízko komunikace či stavby, je nutné ji obetonovat.
  • Pokud máte na pozemku spodní vodu, instalujte vedle nádrže ČOV kanalizační potrubí (DN 300), abyste při vyvezení kalů z ČOV mohli odčerpat hladinu spodní vody.
  • V místě, kde bude umístěné dmychadlo, nezapomeňte instalovat dvou zásuvku 230 V.
  • Základní výška ČOV je 1500 mm. Spočítejte si, jak hluboko budete nádrž ukládat a objednejte si podle potřeby plastovou nástavbu.

Jak postupovat při usazování

  • Vybagrujte stavební jámu do tvaru válce. Minimální průměr dna by měl být 1720 mm. Hloubku výkopu udává hloubka přítokového potrubí.
  • Začněte napouštět ČOV vodou. Rozdíl hladiny vody v jednotlivých komorách může být maximálně 200 mm.
  • Napojení přítokového a odtokového potrubí zajistěte zhutněním nebo obetonováním z vnější strany nádrže. Jinak by při obsypávání mohlo dojít k vylomení hrdla z pláště nádrže.
  • Pro obsypání ČOV použijte písek, štěrkopísek nebo prosátou zeminu. Vždy po 300 mm materiál zhutněte.
Schéma osazení ČOV do terénu

Podívejte se na video, jak probíhá výroba ČOV od Ekocis

Osazení ČOV do terénu

Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
1
Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
2
Osazení ČOV do terénu
Osazení ČOV do terénu
3
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti