Při osazení nádrže ČOV do terénu je nutno přihlížet k místním podmínkám a v případě potřeby provést další statické zajištění. Nádrž není rovněž dimenzována na případné další zatížení, způsobené tlakem kol pojížděných vozidel. ČOV dodáváme, dle výškových a spádových poměrů v lokalitě, ve standardní výšce nebo s nástavcem.

Osazení ČOV spočívá

 • v uložení na rovnou základovou desku o tloušťce 200 mm
 • snížení hladiny spodní vody
 • připojení přívodního a odtokového potrubí 
 • naplnění ČOV vodou a její kompletní obetonování

Zastropení čističky odpadních vod je provedeno stěnovým prvkem se vstupními komíny, které jsou opatřeny otevíratelným víkem. v Tomto případě je nutno provést obetonování stropu. Kolem půdorysu ČOV musí být prostor o šířce min.0,5 m a nad ČOV musí být minimální světlá výška 1,8 m.

V případě umístění v podzemním objektu

 • musí být zajištěn přístup do objektu v souladu s příslušnými normami a předpisy 
 • musí být zajištěno větrání objektu

Umístění dmychadla

 • Dmychadlo umisťujeme do plastového uzavřeného krytu, vybaveného nasávacími komínky.
 • Plastový kryt je dodáván pro umístění do bezprostřední blízkosti vedle nádrže ČOV, není možno umístit do vnitřního prostoru ČOV.
 • Při umístění dmychadla do jiného prostoru, než je plastový kontejner, je nutno počítat s pracovní hladinou hluku cca 55 až 66 Db.
 • Mezi dmychadlem a ČOV by se měla položit chránička min. DN 100 na protažení vedení tlakového vzduchu.

Elektrický rozvaděč

Elektrický rozvaděč je dodáván standardně v plastovém provedení k montáži na zeď v provozní místnosti budovy, pro kterou má čistírna sloužit. Stojan rozvaděče se instaluje na betonový základ. Mezi rozvaděčem a ČOV se pokládá chránička DN 50 pro protažení elektrických kabelů.

Montážně technologický postup

 • V případě výskytu podzemní vody snížit její úroveň pod základovou desku a provést kontrolu rovinatosti základové desky.
 • Přesvědčit se,že vnitřní prostor ČOV je prázdný, bez cizích předmětů a bez srážkové vody.
 • Překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na úvazky.
 • Přesvědčit se, že betonová podkladní deska je prostá bez předmětů,kamenů a napadané hlíny.
 • Jeřábem usadit ČOV do stavební jámy prostoru na betonovou podkladní desku, dle čl.6 přitom dbát na rozepření vnitřního prostoru.
 • Provést napojení nátokového a odtokového potrubí na připravený nátrubek .
 • Provést obetonování nádrže.
 • Osazení el.rozvaděče a případné osazení šachty pro dmychadlo.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti