Stejně jako stoupají nároky na kvalitu potravin, služeb i některých výrobků, stoupají nároky i na ochranu životního prostředí. A to zejména na kvalitu vody, kterou vypouštíme. Pro zajištění co nejvyšší kvality vody, která odtéká z pozemku do veřejné kanalizace nebo vodních toků, je důležitou součástí odlučovač. Jaké druhy odlučovačů máme k dispozici a kde je nutné je využít, se dočtete v následujících řádcích.

Tuk v kanalizaci dokáže nadělat pořádné potíže. Odlučovače tuků jsou proto nezbytné všude, kde proteče velké množství odpadní vody.

Odlučovače čistí odpadní vodu

Odlučovače lehkých kapalin

Tento typ odlučovače je potřeba tam, kde hrozí znečištění odpadních vod ropnými látkami. V odlučovači jsou tyto látky zachycované a tím je voda, která je vypouštěná dál do veřejné kanalizace, od nich očištěná. Odloučení ropných látek je vícestupňové a spočívá v gravitační separaci ropných látek na hladině za pomoci speciální filtrační vložky, sedimentaci jemných částeček a poté v dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde se ropné látky vážou na vláknitý sorbent.

A kde je nutné tento typ odlučovače instalovat? Nejčastěji se jedná o parkoviště, čerpací stanice, autoservisy odstavné a manipulační plochy, šrotiště a podobné provozy.

Odlučovače tuků

Odlučovač tuků nebo také jinak lapák tuků, je zařízení pro čištění odpadních vod, které obsahují tuky a oleje. Je nezbytnou součástí restaurací, kuchyní a hotelů. Lapák tuků využívají i provozovny, jako jsou cukrárny, výrobny lahůdek, provozy na zpracování masa a podobně. Pro tato zařízení platí evropská norma ČSN EN 1825.

Kombinace septiku a biologického filtru

Rekonstruujete staré vesnické stavení nebo chalupu? Pak vás nejspíš čeká rozhodování, jak vyřešit splachování toalety a čištění odpadní vody.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti