Upravit stránku

Rádi byste si pořídili čistírnu odpadních vod, bohužel do podrobností nerozumíte moderní technologii ČOV a funkci očištění odpadních vod? Tak v tom případě, čtěte dále, my vám poradíme. Naše společnost je hlavní výrobcem a dodavatelem čističek a čistíren odpadních vod v ČR.

Co vše čistička odpadních vod odstraní?

Funkcí čistírny odpadních vod je především očistit vodu od saponátů, tuků a velkých kusů nepořádku, jakými je toaletní papír. Ale čistička hravě zvládne očistit odpadní vodu i od všudy přítomných bakterií. Výstupem z čistírny je kvalitní vyčištěná voda očištěná od saponátů z nádobí, praní, sprchy i toalety s minimálním množstvím stabilizovaného kalu. Takto očištěnou vodu lze dále použít k závlahám.

Výhodou čističky odpadních vod je možnost umístit ji do bezprostřední blízkosti objektu. Možností, kterou jistě oceníte, je zaústění odtoku do kanalizace.

A jak čištění odpadní vody funguje?

  • Prvním krokem je mechanické předčištění, ke kterému dochází v primární komoře čističky. Zde dojde k sedimentaci hrubých nerozpuštěných látek kalu a stabilizaci kalu.
  • Druhým krokem je tzv. biologické aktivní čištění. V této fázi je voda vedena přes dávkovací filtr, která z vody odstraní hrubé nečistoty.
  • V samotném závěru proběhne separace aktivního kalu. V aktivační komoře k čistícímu procesu. Čistá voda odtud přetéká přes přelivnou hranu. Separovaný kal je čerpán zpět do aktivační nádrže, kde dochází k jeho další aktivaci.
  • Plynulé prokysličování vody je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozóně vyvolává potřebnou turbulenci vody a dodávají potřebné množství kyslíku pro tvorbu bakterií.
Čištěním odpadní vody je zabezpečen přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu. Navíc funkce čištění odpadní vody se stále více zdokonaluje. Pokud chcete, aby byl provoz vašeho domu ekologicky příznivý, nebojte se investovat čističky odpadních vod od firmy Ekocis.
Nahoru